Det er en drøm i seg selv å bo i denne pulserende byen, og målet vårt er å skape en større interesse for byen hos unge mennesker


I en by som New York kan det være krevende å finne et sted å bo, spesielt for en internasjonal student eller praktikant som ikke har kjennskap til byen. Dersom man er så heldig å finne et sted som møter ens preferanser, oppstår det som regel flere hinder. Internasjonale studenter og unge arbeidstakere blir ofte avvist av utleiere i New York. Grunner til dette kan være mangel på amerikansk personnummer, amerikansk «guarantor» eller betalingshistorikk fra USA, det vil si «credit score». Som utleier ønsker man en sikkerhet for at leien blir betalt, og uten nok informasjon om leietakeren, er dette en risiko utleiere ikke ønsker å ta.

Vårt mål er å gjøre leieprosesssen lettere og billigere for studenter, praktikanter og unge arbeidstakere som kommer til New York over en kortere eller lengre periode. Vi har avtaler som sikrer deg tilgang til leiligheter over hele byen. Vi har tilbud som kan passe dine preferanser enten du vil bo på Manhattan, i Brooklyn, Queens, på Long Island eller til og med i New Jersey. Våre avtaler sørger for at de hinderne som før ville oppstått ikke eksisterer lenger.Dersom du bruker New York Next, kan vi garantere deg at du vil spare penger, og med vårt store utvalg, kan vi definitivt assistere deg på veien til drømmen om New York City!

 

Utleie gjennom New York Next?

Ingen broker fee keyboard_arrow_down

New York Next opererer ikke med en broker fee, og vi prøver å minimere kostnadene knyttet til leieprosessen. Det gjør det billigere for våre klienter, særlig studenter og unge arbeidstakere.

Ingen guarantor keyboard_arrow_down

Når du leier gjennom oss, trenger du ingen guarantor. Vi vet hvor vanskelig det er å være en internasjonal student eller en ung arbeidstaker fra en annen stat her i New York. Vi har derfor avtaler med våre utleiepartnere, slik at de lar deg leie uten guarantor.


Ingen Social Security nummer keyboard_arrow_down

Vi har forståelse for at ikke alle har mulighet til å skaffe seg et Social Security nummer. Vi krever ikke Social Security nummer for noen av leilighetene våre, hvilket gjør leieprosessen mye enklere.

Ingen credit score keyboard_arrow_down

Det er vanskelig for en internasjonal student eller praktikant å ha credit score, og selv for amerikanere kan det var krevende å oppnå en tilstrekkelig poengsum. Du trenger heldigvis ikke å ha credit score dersom du leier en av våre leiligheter.


Ingen minimum leietid keyboard_arrow_down

Vi forstår at mange kommer til New York i kortere perioder. Mange trenger kun en leilighet i et par måneder. Dersom du leier gjennom oss trenger du ikke signere 1 år. Det er opp til deg hvor kort eller lenge du ønske å leie.

Rask innflytting keyboard_arrow_down

Vi jobber tett med deg, og vi gjør innflyttingsprosessen så enkel som mulig. Dersom du trenger rask innflytting, hjelper vi deg med dette. Vi fjerner også mye av papirarbeidet for deg slik at det hele blir mer effektivt.